Tweedehands auto financieren

Wilt u een tweedehands auto financieren en bent u benieuwd wat er op dit gebied precies mogelijk is? U hoeft de kosten daarvoor niet volledig zelf te maken, het is goed mogelijk om bijvoorbeeld een paar duizend euro te lenen. Houd er rekening mee dat de financiering van een tweedehands auto over het algemeen wat duurder is dan die voor een nieuwe auto. Dat heeft vooral te maken met het hogere risico voor de geldverstrekker. U kunt een tweedehands auto financieren om de kosten te spreiden over de periode waarin u er daadwerkelijk gebruik van wenst te maken.

Hogere rentevoet op autoleningen

De rentevoet op een financiering voor een tweedehands auto is over het algemeen wat hoger dan die voor een nieuwe auto. De verschillen kunnen behoorlijk uiteenlopen, waardoor het de moeite waard is om online een vergelijking te maken. Zorg er op die manier voor dat u een goed beeld krijgt van wat het kost om een tweedehands auto te financieren. Betaalt u voor een nieuwe auto een relatief lage rentevoet van 1 – 2% per jaar? Dan is de kans groot dat een financiering voor een tweedehands auto u 3 – 4% per jaar aan intrest zal kosten.

Hoe komt dat, waarom is een tweedehands auto financieren duurder dan het financieren van een nieuwe auto? Dat heeft te maken met het risico voor de geldverstrekker. De geldverstrekker loopt een risico met de kredieten, niet iedereen kan het geleende geld uiteindelijk terugbetalen. Een nieuwe auto gaat gemakkelijk 4 – 5 jaar mee, de looptijd van een gemiddelde autolening. Een tweedehands auto kan problemen geven, vooral wanneer die al wat ouder is. Indien de auto er mee ophoudt dient u een nieuwe te kopen. De financiële zorgen kunnen zich dan snel opstapelen. Vandaar dat een tweedehands auto financieren wat duurder is dan het financieren van een nieuwe, er zijn meer mensen die hun krediet niet kunnen terugbetalen waardoor de bank wat extra intrest dient te vragen.

Kosten spreiden met een financiering

Een tweedehands auto financieren is aan de andere kant geen slechte keuze, het kan u helpen om de kosten te spreiden over de periode waarin u gebruik maakt van de auto. U zorgt er daarmee als het ware voor dat u op voorhand niet direct de volledige kosten hoeft te betalen. In plaats daarvan kunt u een tweedehands auto financieren om daar direct in weg te rijden en de kosten te betalen op het moment dat u er gebruik van maakt.

Wanneer u een tweedehands auto wilt financieren is het in ieder geval de moeite waard om de verschillende autoleningen goed met elkaar te vergelijken. Zorg ervoor dat u op basis van dezelfde looptijd en dezelfde voorwaarden een goed beeld krijgt van de intresten die u betaalt. Daarnaast kunt u de financiering voor de tweedehands auto vergelijken met de financiering voor een nieuwe auto, wellicht is dat niet eens zo’n dure optie. U kunt op die manier een tweedehands auto financieren of gebruik maken van een andere mogelijkheid, dankzij online vergelijkingen komt u eenvoudig uit bij de voor u beste keuze.

Onderhandse lening

Een onderhandse lening afsluiten en benieuwd waar u op dient te letten of welke voordelen dit te bieden heeft? Het is een krediet bij bijvoorbeeld familie en vrienden. Houd er echter rekening mee dat zaken omtrent geld gemakkelijk tot ruzie kunnen leiden. Probeer er wat dat betreft voor te zorgen dat gemaakte afspraken altijd duidelijk op papier staan, zodat er geen onduidelijkheid over de onderhandse lening kan ontstaan. Probeer bovendien een lange looptijd te voorkomen en blijf altijd professioneel, zelfs wanneer het gaat om goede vrienden of familie die dichtbij u staat.

Wat is een onderhandse lening?

Wat is een onderhandse lening eigenlijk, hoe kunt u daar gebruik van maken? Vanwege de economische crisis hebben steeds meer mensen moeite om het hoofd boven water te houden. Het is dan prettig om wat geld te kunnen lenen van iemand anders. Een onderhandse lening vindt plaats buiten de banken om, het gaat bijvoorbeeld om geld dat u kunt lenen bij vrienden of bij uw eigen familie. Zij die wat meer te besteden hebben lenen geld uit aan hen die het minder hebben. Het is uiteraard van belang dat u de onderhandse lening ook weer netjes terugbetaalt.

De afgelopen jaren is de onderhandse lening flink populairder geworden, er worden er 3x meer van afgesloten dan een aantal jaren geleden. Het is vooral bij het ontlenen aan vrienden en familie van belang om goed te letten op de afspraken die jullie maken en de wijze waarop jullie die vastleggen. Het lijkt zo gemakkelijk om een paar honderd euro uit te letten of een ander krediet beschikbaar te maken. Wanneer de ander financiële problemen heeft is het maar de vraag of de onderhandse lening netjes wordt terugbetaald. Kan iemand bij de bank geen krediet krijgen vanwege plaatsing op de zwarte lijst? Dat is een teken aan de wand om zelf goed op te passen met een onderhandse lening.

Blijf altijd professioneel

Blijf altijd professioneel op het moment dat u een onderhandse lening wilt afsluiten, zelfs wanneer dat een beetje vreemd voelt naar familie of vrienden. Het is van belang om voldoende zakelijk te blijven en goede afspraken te maken, die u altijd op papier zet. Schrijf in ieder geval op om hoeveel geld het gaat, wat de eventuele intrestvergoeding zal zijn en welke terugbetalingen er per maand of per jaar plaats zullen vinden. Op die manier is goed duidelijk hoe de onderhandse lening eruit ziet.

Het voelt wellicht wat vreemd om dergelijke afspraken over een onderhandse lening met vrienden te maken. Wat gebeurt er echter op het moment dat u of de geldnemer komt te overlijden? De kans is niet zo groot en niemand hoopt dat zoiets zal gebeuren, maar feit is dat een ongeluk in een klein hoekje zit. Hoe kunnen anderen in dat geval beslissen over de onderhandse lening die er is verstrekt, zonder dat iemand tekort wordt gedaan? Een onderhandse lening vraagt om duidelijke afspraken, iets waar zowel de geldverstrekker als de geldnemer uiteindelijk het meeste voordeel bij hebben.

JKP berekenen

Vergelijk top 5 lening aanbieders!

Wilt u het JKP berekenen of bent u benieuwd waar JKP eigenlijk voor staat? Het staat voor ‘Jaarlijks Kostenpercentage’, de kosten die u jaarlijks daadwerkelijk betaalt. Het JKP is in de meeste gevallen praktisch gelijk aan de rentevoet en de intresten die u betaalt. Toch kunnen er kleine verschillen ontstaan, als het gevolg van de momenten waarop u de betalingen doet. U kunt het vergelijken met ‘rente op rente’. Heeft u €1.000 op een spaarrekening staan? Het eerste jaar krijgt u daar bij een rentevoet van 2% dan €20 aan rente bij. Het tweede jaar gaat het om €20,40. U betaalt een krediet vaak per maand, waardoor er in negatieve zin sprake is van rente op rente. Het JKP kan daardoor net wat hoger uitvallen dan de intrestvoet.

Wat is het JKP?

U kunt het JKP berekenen om de daadwerkelijke kosten van een krediet na te gaan, dat is de reden dat dit in het leven is geroepen. Kredietverstrekkers werken met verschillende intrestvoeten, aanvullende kosten en betalingen per maand of per jaar. Het werd er daardoor niet altijd duidelijker van, waardoor veel consumenten niet goed wisten wat een krediet ze nu eigenlijk kostte. Daarom is het JKP in het leven geroepen, het zorgt ervoor dat u de verschillende kredieten gemakkelijker met elkaar kunt vergelijken. U kunt het JKP berekenen om zelf na te gaan wat de kosten van een bepaald krediet zijn, bijvoorbeeld om een vergelijking te maken.

JKP simulatie

Wilt u het JKP berekenen? U kunt dat doen aan de hand van een simulatie, die er simpelweg voor zorgt dat u kunt nagaan wat de kosten per jaar zijn. Weet u bijvoorbeeld de intrestvoet die u betaalt, kent u de looptijd van het krediet en het bedrag dat u wilt lenen? Aan de hand daarvan kunt u het JKP berekenen, de kosten die u maandelijks betaalt. Op basis van het JKP kunt u vervolgens ook de totale kosten van het krediet berekenen, zodat u op voorhand goed op de hoogte bent van wat u kunt verwachten.

U kunt het JKP berekenen om inzicht te krijgen in de kosten of verschillende kredieten met elkaar te vergelijken. U kunt er daarmee als het ware voor zorgen dat u achteraf niet schrikt van de kosten die een bepaald krediet met zich mee zal brengen en een krediet afsluiten zal op deze manier dus zeer transparant voor u zijn.

Online berekening van JKP maken

U kunt online het JKP berekenen, dat kost u slechts een paar minuten van uw tijd. U krijgt aan de hand daarvan een goed beeld van de kosten die u maakt voor een krediet. De verschillende kredietverstrekkers worden nauwlettend in de gaten gehouden door de autoriteiten, zij zijn bijvoorbeeld verplicht om het JKP bij hun kredieten aan te geven. Aan de hand daarvan en door middel van het berekenen van het JKP moet het beter duidelijk worden hoeveel geld lenen eigenlijk kost. Des te beter u zich daarvan bewust bent, des te beter u erin zal slagen om een goede keuze te maken uit de kredieten en op een voordelige manier online geld te lenen.

Online lening afsluiten

In een tijd waarin technologie centraal staat is een online lening afsluiten natuurlijk bijna de normaalste zaak van de wereld. Niet alleen is het internet zeer effectief voor het afsluiten van een lening, maar daarnaast biedt het natuurlijk ook uitstekende mogelijkheden met betrekking tot het vergelijken van leningen. Waarschijnlijk is dat laatste zelf nog wel wat belangrijker dan een online lening kunnen afsluiten, alhoewel dat natuurlijk ook wel erg fijn is voor consumenten om te kunnen doen.

Wat vooraf gaat aan een lening afsluiten

Aan een online lening afsluiten gaat natuurlijk wel het nodige vooraf en dat is in de vorige paragraaf al even naar voren gekomen, namelijk de leningen vergelijken. Dit is vanzelfsprekend het meest interessante aspect van geld lenen, want hiermee kunt u er namelijk ook voor zorgen dat u eindigt met een goede lening waar u hopelijk ook over enige tijd nog altijd zeer content over kunt zijn. Want dat is natuurlijk iets om zeer goed rekening mee te houden, want u wilt eigenlijk ten alle tijden gewoon content over uw lening kunnen zijn, zeker ook bijvoorbeeld met betrekking tot de kosten en u wilt altijd gewoon prima in staat kunnen zijn om de kosten goed te kunnen betalen van uw lening. Dus leningen vergelijken moet gebeuren en het feit dat u dit gewoon online kunt doen maakt dit natuurlijk ook weer extra toegankelijk voor consumenten. Pas dan zal een online lening afsluiten aan de orde zijn, maar dat is dus in feite slechts de laatste stap in het gehele proces.

Lening afsluiten grote verantwoordelijkheid

Een lening afsluiten is een grote verantwoordelijkheid en het is belangrijk dat u hier zeer goed van doordrongen bent en dus niet zomaar impulsief wat geld gaat lenen, zeker als u bijvoorbeeld al negatieve ervaringen heeft gehad of nog heeft met de zwarte lijst. Indien dit namelijk gedaan wordt is de kans dat het uiteindelijk toch mis gaat natuurlijk reëel aanwezig en dit kan eigenlijk eenvoudig door u worden voorkomen door te kiezen voor leningen vergelijken. Een lening afsluiten is een belangrijke stap die u maakt en er is geen weg terug als u hier eenmaal voor heeft gekozen.

Direct geld lenen

Wanneer direct geld lenen voor u van belang is kunt u dat in feite gewoon prima en snel voor elkaar krijgen bij de meeste kredietverstrekkers. Veel kredietverstrekkers leggen namelijk ook de nadruk op het snel afhandelen van een lening, want mensen die geld lenen willen doorgaans vaak direct hun geld hebben. Nou is direct geld lenen natuurlijk een relatief begrip, want u zult begrijpen dat niet iedereen zomaar even een lening zal kunnen krijgen bij een kredietverstrekker. Er gaat wel een proces aan direct geld lenen vooraf waarin bepaald zal gaan worden in welke mate u bij een kredietverstrekker geld kunt gaan lenen. Dit proces gaat echter wel snel en direct geld lenen is dus wel mogelijk indien u geschikt bevonden wordt. Houd er echter wel altijd rekening mee dat een paar werkdagen niet gek is voordat u uitsluitsel heeft over uw kredietaanvraag.

Wanneer er direct geld nodig is

Wanneer u direct geld nodig heeft kunt u natuurlijk altijd uit de kredietverstrekkers kiezen waarbij u een aanvraag in zou willen dienen, maar afhankelijk van wat u nodig heeft kunt u ook nog uit verschillende leningen kiezen. Wanneer u namelijk direct geld nodig heeft, maar het slechts om een kleine som gaat kunt u direct geld lenen door middel van het gebruik van een minilening. Deze staat namelijk toch wel bekend als vorm van geld lenen waarbij er tamelijk snel geld kan worden ontvangen door de consument en dat is hierbij natuurlijk ook uw doel. Andere leningen zullen toch een iets langere verwerkingstijd nodig hebben, dus u ziet dat er bij direct geld lenen ook niet echt goed valt aan te geven hoe lang dit dan daadwerkelijk allemaal zal gaan duren.

Bij wie kunt u direct geld lenen?

Eigenlijk kan direct geld lenen bij alle kredietverstrekkers, maar zoals ook al hierboven staat beschreven zullen aanbieders van de minilening hier zich waarschijnlijk het best voor kunnen lenen. De vraag is dan echter of dit voor u zal volstaan, want indien de minilening niet genoeg voor u is zult u zich toch tot de andere kredietverstrekkers moeten richten waarbij het standaard al iets langer kan duren voordat u uw lening heeft. Toch kan direct geld lenen hier ook prima, maar een paar dagen kan het altijd duren.

Kiezen voor een lening of kredietkaart?

Het kan zijn dat u twijfelt tussen het afsluiten van een lening en het aanvragen van een kredietkaart. De keuze die u hiervoor uiteindelijk maakt hangt een beetje af van waarvoor u nu eigenlijk geld nodig heeft en of u bijvoorbeeld ook al weet hoeveel dit dan precies moet zijn. Met geld lenen kunt u in feite natuurlijk aan veel meer geld komen dan wanneer u een kredietkaart heeft, want deze zal standaard gelimiteerd zijn op een bepaald bedrag, al kan dit ook nog wel een redelijk bedrag zijn. Het zal dus wel echt afhangen van het doeleinde waarvoor geld nodig is.

Waarom een lening?

Eigenlijk is geld lenen met een reguliere lening een goede keuze indien er een vastgesteld bedrag nodig is voor het een of ander. Een lening heeft daarnaast ook vrijwel altijd te maken met een veel lagere JKP dan bij een kredietkaart het geval is en daarmee zal ook bij de meeste consumenten de voorkeur hier naar uit gaan. En zelfs als u nog niet precies weet wat u nodig heeft aan geld, maar wel een goede indicatie hiervan heeft kan het nog altijd beter zijn om een lening te kiezen, want nog altijd geldt dat de JKP bij uitgaven die met een kredietkaart worden gedaan veelal hoger uit zal pakken.

Waarom een kredietkaart?

Een kredietkaart kan zeker een handig betaalmiddel zijn en in feite kan het helemaal geen kwaad om een kredietkaart achter de hand te hebben. Een kredietkaart aanvragen kost u immers helemaal niets (enkel een kleine jaarlijkse bijdrage) en er zullen pas kosten aan de kredietkaart verbonden zijn op het moment dat er ook daadwerkelijk uitgaven mee worden gedaan. Tot aan dat moment kost het u dus verder niets. Daarnaast geldt ook dat u bij uitgaven met een kredietkaart een korte periode heeft (vaak enkele weken) waarin de betaling kosteloos kan worden afgelost. Is dit voor u mogelijk en valt het bedrag dat u nodig heeft binnen uw kredietlimiet, dan is een kredietkaart natuurlijk een hele slimme keuze voor u om deze in te zetten voor uw lening, want uiteindelijk wordt hiervan ook gesproken met een kredietkaart.

Geld lenen voor studie

Het kan heel goed zijn dat u wilt gaan studeren, maar dat u er dan achter komt dat een studie eigenlijk toch behoorlijk veel geld kost. Sterker nog, het heeft er niet de schijn van dat studies in de nabije toekomst goedkoper zullen gaan worden en het lijkt er dan ook eerder op dat de kosten voor een studie toe gaan nemen. Het lijkt dan logisch dat geld lenen hiervoor mogelijk is om toch maar aan die kosten te kunnen voldoen. Op dit moment is geld lenen voor een studie echter niet iets dat tot de mogelijkheden behoort en op zich is dat natuurlijk vrij opmerkelijk, zeker dus gezien de kosten voor opleidingen die eigenlijk alleen maar op lijken te lopen, toch zeker de universitaire opleidingen. Opmerkelijk dus dat geld lenen voor een studie nog niet tot de mogelijkheden behoort in België.

Studielening is toekomstmuziek

Een studielening verkrijgen voor het bekostigen van uw studie lijkt een kwestie van tijd te zijn in België, want uiteindelijk zal toch ook België het voorbeeld van veel andere landen wel gaan volgen en dus geld lenen voor een studie mogelijk gaan maken. Er wordt nu al veel over gespeculeerd en er zijn een hoop voorstanders voor te vinden, maar wanneer het plan ook daadwerkelijk doorgang zal gaan vinden is natuurlijk nog maar zeer de vraag. Gezien de groeiende kosten voor studies lijkt het er toch wel op dat het niet heel lang meer kan gaan duren voordat het echt zover is.

Geld lenen voor studie populair in buitenland

In het buitenland, bijvoorbeeld in Nederland, is geld lenen voor een studie onwijs populair en er wordt dan ook dankbaar gebruik gemaakt van deze mogelijkheid die door de Nederlandse overheid wordt geboden. Uiteraard moet ook een studielening uiteindelijk weer worden afgelost, maar de regelingen rond de studielening en de aflossing hiervan zijn relatief soepel en daarnaast is de rentevoet ook heel schappelijk bij de meeste buitenlandse studieleningen. Op basis van vergelijkingen met veel andere landen loopt België op dit vlak dus eigenlijk wel een beetje achter en wordt het tijd dat geld lenen voor een studie ook in België gewoon mogelijk gaat worden.

Klein bedrag lenen is duur

Waar het er vaak op lijkt dat een klein bedrag lenen best gunstig is komt in de praktijk toch vaak aan het licht dat dit helemaal niet het geval is. Een klein bedrag lenen lijkt natuurlijk zeer onschuldig, maar zeker wat betreft kosten betaalt u eigenlijk al gauw tegen een vrij hoge rentevoet. Dat is echter nog te overzien, maar vergewis uzelf er wel van dat u weet welke gevolgen eventueel gekoppeld zijn aan te laat betalen. Dit geldt zeker indien u kiest voor een klein bedrag lenen als minilening. Het is vrij eenvoudig deze te krijgen, maar weet welke aanvullende kosten er zijn indien u niet op tijd met betalen bent, want deze kunnen namelijk snel oplopen. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, maar bij een klein bedrag lenen komt het vaak voor dat consumenten deze onderschatten en hier vervolgens mee de mist in gaan, waarna ze alsnog flink veel geld moeten gaan betalen aan de aanbieder. Voor bepaalde doeleinden kan het echter tot de best mogelijke lening blijken te zijn.

Hoge JKP bij kleine lening

Een kleine lening gaat in veel gevallen ook gepaard met een hoge JKP. Op zich is het nu niet direct zo dat u heel veel last hoeft te hebben van deze hoge JKP, want op een klein bedrag zult u deze natuurlijk minimaal voelen in de kosten. Puur voor het idee is het in verhouding dus zeer zeker geen goedkope lening in zo’n geval, maar dat zal de meeste consumenten die interesse in een kleine lening hebben er niet van weerhouden er eentje af te sluiten. Vaak wordt een dergelijke lening als bijvoorbeeld de minilening ook afgesloten als tijdelijke noodoplossing wanneer er snel geld moet worden geleend, want daarvoor is de lening eigenlijk het meest geschikt.

Mogelijk aangepaste looptijd

Houd er bij kleine leningen rekening mee dat er doorgaans sprake van zal zijn er dat een aangepaste looptijd is. Hiermee bedoelen we dat het vaak geen maandenlange leningen zijn. Dit is dan met name van toepassing op de minilening, want hier is in feite een maand wel hetgeen u rekening mee moet houden als looptijd, dus dat is alles behalve een lange periode. Let erop dat deze vaak sneller voorbij kan zijn dan dat u er erg in heeft. Houd dus met dergelijke zaken rekening als u een lening gaat kiezen.

Lening herfinancieren

Als consument heeft u ook de vrijheid om een lening te gaan herfinancieren. Dit houdt eigenlijk niets meer in dan dat u de lening die u momenteel heeft elders onder gaat brengen en doorgaans zal dit dan natuurlijk zijn tegen een meer gunstig tarief voor u. Echter zou u ook een lening kunnen gaan herfinancieren omwille de voorwaarden van een lening indien de voorwaarden waarmee u nu bij uw kredietverstrekker te maken heeft niet zijn wat u eigenlijk het liefst zou willen. Bij een lening herfinancieren zal er worden gekeken hoeveel u van uw oorspronkelijk lening al heeft af kunnen lossen en hetgeen er dan vervolgens nog open staat is ook hetgeen mee zal worden genomen naar de ‘volgende’ lening. U gaat bij een lening herfinancieren in feite dus een nieuwe lening aan, terwijl u niets meer doet dan uw huidige lening hervatten bij een nieuwe aanbieder.

Zorgen voor een goedkopere lening

De voornaamste reden dat er voor een lening herfinancieren wordt gekozen door consumenten is uiteraard dat er een goedkopere lening voor het oprapen ligt. Het is dan normaal dat u hier ook direct gebruik van wilt kunnen maken. Toch komen er bij een lening herfinancieren natuurlijk ook wel wat regeltjes kijken namens de kredietverstrekker waarbij u momenteel zit en in de voorwaarden van uw lening vallen deze terug te lezen. Daaruit zal dan ook snel genoeg af te leiden zijn wat uw mogelijkheden met betrekking tot een mogelijke herfinanciering zijn.

Altijd rentevoeten in de gaten houden

Vaak zijn mensen eens ze een lening hebben totaal niet meer bezig met een eventuele herfinanciering. Zij hebben hun lening afgesloten en betalen maandelijks netjes hun aflossing zonder ook nog maar om te kijken naar mogelijkheden om de lening eventueel goedkoper te kunnen laten worden. Het is echter toch altijd handig om – ondanks dat u dus al voorzien bent van een lening – toch om u heen te blijven kijken of geld lenen elders niet tot betere en goedkopere mogelijkheden kan leiden.

Minilening vaak geen goedkope lening

Alhoewel het in eerste instantie zeker kan lijken alsof de minilening tot een zeer voordelige lening gaat leiden kan schijn zeker bedriegen, want in de meeste gevallen is de minilening juist helemaal geen goedkope lening. De voornaamste reden waarom het vaak lijkt alsof een minilening weinig kosten met zich meedraagt is gewoon om het simpele feit dat het ook nooit een hoge lening is, daar een minilening altijd een plafond heeft. De eigenlijke kosten kunnen hierdoor ook onmogelijk hoog uitvallen, maar als u dit procentueel zou gaan benaderen kunt u toch al snel tot de conclusie komen dat u doorgaans te maken heeft met een JKP van zo’n 10% of zelfs nog hoger dan dat. En daarop afgaande kan er dan inderdaad niet van een goedkope lening gesproken worden. Echter bij geld lenen voor zulke lage bedragen is de minilening wel de enige weg om te bewandelen, dus als u het inderdaad met een dergelijk geldbedrag zou redden zit er in feite ook niet veel anders op dan te gaan kiezen voor een minilening. Zoekt u specifiek een goedkope lening, dan is deze niet het meest geschikt.

Kosten van een minilening lijken laag

De kosten van een minilening lijken natuurlijk laag, maar als u als voorbeeld 400 euro leent en u hiervoor uiteindelijk 450 euro terug moet betalen heeft u wel met 50 euro kosten te maken. Dit lijkt weinig, maar dit is uiteraard op een geleend bedrag van slechts 400 euro wel een aardige kostenpost. Er zit als vanzelfsprekend bij minileningen wel verschil tussen de ene en de andere aanbieder, zoals dit eigenlijk altijd bij geld lenen het geval is, maar in veel gevallen zal er dus wel sprake zijn van een hogere JKP dan gewoonlijk is bij leningen.

Minilening erg laagdrempelig

Ondanks dat de kosten van een minilening procentueel gezien dus wat hoger kunnen liggen zijn er natuurlijk ook gewoon genoeg voordelen te benoemen van de minilening en waarschijnlijk is voor veel consumenten het belangrijkste voordeel van deze lening dat deze zo laagdrempelig is en dat het een lening is die voor een grotere groep mensen interessant kan zijn dan bijvoorbeeld geldt voor de persoonlijke lening of dergelijke andere leningen waarbij de bedragen die geleend worden toch vaak wat hoger liggen.