Lening op afbetaling

De meeste leningen die u af kunt sluiten zullen een lening op afbetaling zijn. Wat dit namelijk inhoudt is dat u een soort contract aangaat met een kredietverstrekker, waarin vervolgens duidelijk de voorwaarden staan vermeld van de overeenkomst die door beide partijen wordt aangegaan. Zo zal onder andere vermeld staan welk bedrag er gemoeid wordt met de lening en op welke wijze deze zal worden terug betaald door u als afnemer van de lening.

Een lening afsluiten zal dus meestal volgens een overeenkomst verlopen waarbij de consument iedere vooraf vastgestelde periode een vast bedrag terug betaalt en zo dus langzaam de schuld die is ontstaan door de lening zal inlopen. Ook zal in de overeenkomst zijn opgenomen wat de consequenties zijn op het moment dat u als consument verzaakt om op de vastgestelde data uw deel van de lening af te lossen. Als u immers uw deel van de overeenkomst niet nakomt kunt u er rekening mee houden dat hier gevolgen aan vastkleven.

Rentevoet standaard lening op afbetaling

De standaard lening op afbetaling, de persoonlijke lening, heeft vaak een hoge rentevoet. Het zal vrijwel altijd en overal goedkoper zijn voor een doelgerichte lening te kiezen. Dat is een persoonlijke lening immers niet, want u kunt de besteding van uw geleende geld zelf invullen en hiermee dus in feite doen en laten wat u wilt. Het enige waar uw kredietverstrekker om zal geven is het feit dat zij het geld weer van u terugkrijgen en dan uiteraard ook nog eens op tijd.